• تماس با ما
 • راهنمای خرید
 • نقشه سایت
 • RSS
 • امروز: دوشنبه 23 تیر 1399
  http://urbanshop.ir/users/Virayesh-Galeb-7198
  دسته بندی محصولات
  بخش همکاران
  لینک دوستان
  بلوک کد اختصاصی

  روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی تجربه ترکیه

  روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی تجربه ترکیه دسته: سایر رشته ها
  بازدید: 23 بار
  فرمت فایل: pdf
  حجم فایل: 1330 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 14

  • 27 ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ 2009 در ﺳﺎل ﻧﻔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪی 100000 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ 22 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رﺗﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺟﻬﺎن را دارد • ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮرﯾﺴﺖ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ از آﻟﻤﺎن و ﺑﻌﺪ از آن از روﺳﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ • اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮاز اﻧﻮاع ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ

  قیمت فایل فقط 4,000 تومان

  خرید

  قیمت فایل فقط 4,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی تجربه ترکیه،ترکیه،توریسمگردشگری،پاپلیک فایل

  نظرات کاربران در مورد این کالا
  تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
  ارسال نظر