• تماس با ما
 • راهنمای خرید
 • نقشه سایت
 • RSS
 • امروز: دوشنبه 23 تیر 1399
  http://urbanshop.ir/users/Virayesh-Galeb-7198
  دسته بندی محصولات
  بخش همکاران
  لینک دوستان
  بلوک کد اختصاصی

  ارزیابی پراكنش كاربری اراضی یور محله بابلسر با استفاده ازgis

  ارزیابی پراكنش كاربری اراضی یور محله بابلسر با استفاده ازgis دسته: سایر رشته ها
  بازدید: 20 بار
  فرمت فایل: pdf
  حجم فایل: 236 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 13

  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮی، رﻳﺰی ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ی ﺷﻬﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ و ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮ اراﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻪ، اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺘﻮان اراﺿﻲ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ

  قیمت فایل فقط 3,000 تومان

  خرید

  قیمت فایل فقط 3,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : ارزیابی پراكنش كاربری اراضی یور محله بابلسر با استفاده ازgis

  نظرات کاربران در مورد این کالا
  تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
  ارسال نظر