• تماس با ما
 • راهنمای خرید
 • نقشه سایت
 • RSS
 • امروز: چهارشنبه 18 تیر 1399
  http://urbanshop.ir/users/Virayesh-Galeb-7198
  دسته بندی محصولات
  بخش همکاران
  لینک دوستان
  بلوک کد اختصاصی

  ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان

  ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دسته: سایر رشته ها
  بازدید: 6 بار
  فرمت فایل: pdf
  حجم فایل: 530 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 17

  ﭼﮑﯿﺪه در دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻼت ﮐﺸﻮر دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﻼت ﭘﺪﯾﺪه ای ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ از اﺳﺘﻬﻼك ﺑﻨﺎ، ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻋﺪم اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﻨﺎ، ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ وﻓﻘﺪان ﺧﺪﻣﺎت وﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻼت از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﮑﺎری، اﻋﺘﯿﺎد، ﻓﻘﺮآﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼف ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﺤﻼت ﮔﺮدﯾ

  قیمت فایل فقط 4,000 تومان

  خرید

  قیمت فایل فقط 4,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪانﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮیمقاله ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان

  نظرات کاربران در مورد این کالا
  تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
  ارسال نظر