• تماس با ما
 • راهنمای خرید
 • نقشه سایت
 • RSS
 • امروز: پنجشنبه 12 تیر 1399
  http://urbanshop.ir/users/Virayesh-Galeb-7198
  دسته بندی محصولات
  بخش همکاران
  لینک دوستان
  بلوک کد اختصاصی

  ررسی و طبقه بندی انواع بافت های فرسوده شهری کلانشهر تهران و راهکارهای مداخله در آن

  ررسی و طبقه بندی انواع بافت های فرسوده شهری کلانشهر تهران و راهکارهای مداخله در آن دسته: سایر رشته ها
  بازدید: 5 بار
  فرمت فایل: pdf
  حجم فایل: 323 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 14

  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی، ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده آﺳﻴﺐ ﻣﺤﺪوده ﭘﺬﻳﺮ ﺷﻬﺮ از ﻧﻈﺮ ﺳﻮاﻧﺢ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺨﺼﻮص زﻟﺰﻟﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮدی، ﻛﺎﻟﺒﺪی، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺳ اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ دﻗﻴﻖ، ﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷ رﻳﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آن ﻣﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 50 اﻣﺮوزه ﻗﺮﻳﺐﺑﻪ درﺻﺪ از واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان

  قیمت فایل فقط 3,000 تومان

  خرید

  قیمت فایل فقط 3,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : ررسی و طبقه بندی انواع بافت های فرسوده شهری کلانشهر تهران و راهکارهای مداخله در آنبافت های فرسوده شهری کلانشهر تهرانکلانشهر تهرانمقاله طبقه بندی انواع بافت های فرسوده شهری کلانشهر تهران و راهکارهای مداخله در آن

  نظرات کاربران در مورد این کالا
  تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
  ارسال نظر