• تماس با ما
 • راهنمای خرید
 • نقشه سایت
 • RSS
 • امروز: پنجشنبه 12 تیر 1399
  http://urbanshop.ir/users/Virayesh-Galeb-7198
  دسته بندی محصولات
  بخش همکاران
  لینک دوستان
  بلوک کد اختصاصی

  بررسی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده محله شهید خوب بخت (تهران)

  بررسی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده محله شهید خوب بخت (تهران) دسته: سایر رشته ها
  بازدید: 5 بار
  فرمت فایل: pdf
  حجم فایل: 936 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 16

  ﭼﮑﯿﺪه ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر، از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻧﻮﺳﺎزی و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ، زﻣﺎن ﺑﺮ، ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺣﺴﺎس اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دو دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﻃﺮاﺣﺎن ﺷﻬﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎ اﺟﺮای ﯾﮏ ﭘ

  قیمت فایل فقط 3,000 تومان

  خرید

  قیمت فایل فقط 3,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : بررسی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده محله شهید خوب بخت (تهران)بافت فرسوده محله شهید خوب بخت تهران

  نظرات کاربران در مورد این کالا
  تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
  ارسال نظر