• تماس با ما
 • راهنمای خرید
 • نقشه سایت
 • RSS
 • امروز: پنجشنبه 12 تیر 1399
  http://urbanshop.ir/users/Virayesh-Galeb-7198
  دسته بندی محصولات
  بخش همکاران
  لینک دوستان
  بلوک کد اختصاصی

  آماده سازی زمین با استفاده از جی آی اس

  آماده سازی زمین با استفاده از جی آی اس دسته: سایر رشته ها
  بازدید: 3 بار
  فرمت فایل: pdf
  حجم فایل: 220 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 11

  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آﻣﺎده ﺳﺎزی اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﻳﺖ و زﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺎﻳﻪ را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ DEM اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل رﻗﻮﻣﻲ ارﺗﻔﺎع ﻳﺎ ﺷﻬﺮت دارد از ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ) ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮارض ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ً رودﻫﺎ و اﺻﻮﻻ ، راﻫﻬﺎ، ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ، ﻧﻘﺎط ارﺗﻔﺎﻋﻲ ، ﺧﻄﻮط ﺗﺮاز اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ( ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﺗﻌﻴﻴ

  قیمت فایل فقط 3,000 تومان

  خرید

  قیمت فایل فقط 3,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : جزوه آموزشی آماده سازی زمین با استفاده از جی آی اسآماده سازی زمین با استفاده از جی آی اس

  نظرات کاربران در مورد این کالا
  تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
  ارسال نظر