• تماس با ما
 • راهنمای خرید
 • نقشه سایت
 • RSS
 • امروز: چهارشنبه 18 تیر 1399
  http://urbanshop.ir/users/Virayesh-Galeb-7198
  دسته بندی محصولات
  بخش همکاران
  لینک دوستان
  بلوک کد اختصاصی

  آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ راﻫﯽ ﺳﻮی ﺗﻌﺎدل ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ

  آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ راﻫﯽ ﺳﻮی ﺗﻌﺎدل ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ دسته: سایر رشته ها
  بازدید: 4 بار
  فرمت فایل: pdf
  حجم فایل: 514 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 12

  رﺷﺪ ﺑﯿﺶ ﺣﺪ از ﺟﻤ ﺑﺰرگ ﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮر و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ازﯾﮏ ﺳﻮ و ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﺸﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺘﻮازن در ﮐﺸﻮرو ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐ زﯾﺴﺖ ، ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﺤﯿﻂ وﺑﻮﺟﻮدآﯾﺪ ازاﯾﻦ ، رو ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﺎدﻟﯽ در ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮی ﺑﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر ﺗﺨﺮﯾﺐ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑ

  قیمت فایل فقط 3,000 تومان

  خرید

  قیمت فایل فقط 3,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ راﻫﯽ ﺳﻮی ﺗﻌﺎدل ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦﺗﻌﺎدل ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮی

  نظرات کاربران در مورد این کالا
  تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
  ارسال نظر