• تماس با ما
 • راهنمای خرید
 • نقشه سایت
 • RSS
 • امروز: دوشنبه 23 تیر 1399
  http://urbanshop.ir/users/Virayesh-Galeb-7198
  دسته بندی محصولات
  بخش همکاران
  لینک دوستان
  بلوک کد اختصاصی

  کل محصولات فروشگاه

  نام کالا قیمت (تومان) خرید
  کاهش هزینه های اقتصادی حمل ونقل با استفاده از مکان یابی کاربری زمین 3,000 دانلود
  کاربری اراضی و حمل و نقل شهری 4,000 دانلود
  بررسی علل تغییر کاربری اراضی در طرح های تفصیلی شهری و تأثیر آن بر خدمات شهری مطالعه موردی شهر مرودشت 3,000 دانلود
  شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مكان یابی كتابخانه های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی گروهی AHP 3,000 دانلود
  شرح خدمات مهندسان شهرساز و چگونگی گردش کار طرح انطباق کاربری اراضی شهری 4,000 دانلود
  روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی تجربه ترکیه 4,000 دانلود
  مقاله معرفی سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if در برنامه ریزی شهری 3,000 دانلود
  جدول سرانه کاربری اراضی شهری 4,000 دانلود
  تغییرات کاربری اراضی ایلام در طرح جامع 3,000 دانلود
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺪﻳﻪ ﺷﻴﺮاز 4,000 دانلود
  پهنه بندی خطر زلزله در کاربری های جاذب جمعیت 3,000 دانلود
  به هنگام سازی کاربری های شهر تهران 4,000 دانلود
  آﺳﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ نمونه موردی: محلات نای بند، شیرسوم و خواجه عطا، شهر بندرعباس 2,000 دانلود
  ارزیابی و مکانیابی مدارس مقطع راهنمایی با استفاده از GIS به روش AHP 3,000 دانلود
  اثرات مالی کاربری زمین 4,000 دانلود
  ارزیابی کاربری اراضی منطقه14شهر تهران 3,000 دانلود
  مكان گزینی بهینه فضای سبز شهری جهت خدمات رسانی مناسب با استفاده از تاپسیس وgis 6,000 دانلود
  ارزیابی پراكنش كاربری اراضی یور محله بابلسر با استفاده ازgis 3,000 دانلود
  قانون تعاریف محدوده وحریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعئین آنها 4,000 دانلود
  ظوابط طراحی فرهنگسرا به همراه پلان 4,000 دانلود
  برآورد مدرسه هشت کلاسه 5,000 دانلود
  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ وﻗﻮع ﺟﺮم 3,000 دانلود
  ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺪﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮاﺗﺒﻲ AHP 3,000 دانلود
  ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﭘﻮﯾﺎ 3,000 دانلود
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻗﻮانین ﺷﻬﺮی 3,000 دانلود
  دیکشنری تخصصی اقتصاد 5,000 دانلود
  جزوه حقوق تجارت تطبیقی 4,000 دانلود
  تکنیک های تخفیف گرفتن 3,000 دانلود
  سهام چیست؟ 4,000 دانلود
  اصول تجارت الکترونیک 5,000 دانلود
  پیش نیاز فروشندگی 3,000 دانلود
  پروژه سازمان اکو 4,000 دانلود
  بحران اقتصادی چیست؟ 3,000 دانلود
  بیس بازاریابی 4,000 دانلود
  160 نکته مدیریت 2,000 دانلود
  40 ایده کار آفرینی اینترنتی 3,000 دانلود
  نقشه کامل پول دار شدن در یک ماه 10,000 دانلود
  30 راز اساسی برای سریع پولدار شدن 8,000 دانلود
  10ایده راه اندازی کسب و کار 3,000 دانلود
  6راز کارآفرینان موفق 2,000 دانلود
  پاورپوینت علل موفقیت سه شركت بزرگ آسیایی سانیو سونی و سامسونگ 5,000 دانلود
  پاورپوینت مواد محرک و روان گردان آمفتامین ها 5,000 دانلود
  پاورپوینت تاریخچه کشتی 3,000 دانلود
  پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع در صنعت بیمه 4,000 دانلود
  پاورپوینت بازاریابی ورزشی 4,000 دانلود
  پاورپوینت اصول ارائه شفاهی مطالب 4,000 دانلود
  پاورپوینت لابی و اجزای تشکیل دهنده 6,000 دانلود
  پاورپوینت  بررسی visio 4,500 دانلود
  پاورپوینت کارگاه کامپیوتر 3,000 دانلود
  پاورپوینت تصویربرداری رنگی از سیستم گوارش 2,000 دانلود